Sponsors

TEAMINDELINGEN JEUGD SEIZOEN 2022 – 2023

11 juni 2022 19:00


De jeugd van SV Marum heeft de toekomst, waarbij spelplezier, opleiding en prestatie samen gaan. SV Marum streeft naar het vinden en bewaren van een juiste evenwicht tussen prestatiedrang en de recreatiebehoefte. Daarbij past om zoveel mogelijk leden te laten voetballen op zijn of haar niveau.

Veel speel(st)ers zullen volgend seizoen mogelijk hun vertrouwde omgeving inruilen voor een nieuwe. Dat is de ideale mogelijkheid om weer nieuwe vrienden of vriendinnen te maken! Maar er zullen ook speel(st)ers teleurgesteld zijn als ze niet zijn ingedeeld bij een bepaald team. De ervaring leert dat die teleurstelling snel verdwijnt en dat de spelers zich al heel snel thuis voelen in hun nieuwe team.

De technische commissie jeugd en trainers hebben de laatste maanden intensief samengewerkt om tot een (concept) indeling te komen. Als ondersteuning is gebruik gemaakt van de ingevulde rapportageformulieren van leiders en trainers.
Als uitgangspunt van de indeling geldt dat bij de gehele jeugdafdeling, met uitzondering van de kabouters, O7, O8 en O9, wordt doorgeselecteerd. Uitzondering hierop wordt gemaakt indien een team hierdoor niet in balans is. Op basis hiervan wordt op individueel niveau een speler toch in een hoger of lager team geplaatst.
De instroom van nieuwe leden is bij de O7 en O8 voor aanvang van competitie vaak het grootst. Hierdoor is voor deze leeftijdscategorieën nog geen definitieve indeling gemaakt.

Het maken van een goede teamindeling is elk jaar weer een flinke uitdaging. Naast rekening te houden met voetbaltechnisch en sociale aspecten om tot een evenwichtige indeling te komen, waarbij een intensieve rol is weggelegd voor trainers en leiders, komen de aantallen per leeftijdscategorie helaas niet altijd goed uit en is er creativiteit nodig om tot een goede indeling te komen.

Mocht er onverhoopt iemand zijn die ontbreekt bij de indeling graag direct contact opnemen per mail met de jeugdcommissie: jeugdcommissie@svmarum.nl.
Bezwaren tegen de indeling kunnen tot vrijdag 17 juni per mail ingediend worden bij de jeugdcommissie: jeugdcommissie@svmarum.nl.

Na het indienen van een bezwaar zult u door de technische commissie jeugd en jeugdcommissie worden uitgenodigd voor een gesprek tussen woensdagavond 22 juni en vrijdagavond 24 juni.

Met sportieve groet,
Namens de technische commissie jeugd en jeugdcommissie


indeling_2022-2023_Pagina_11.jpg
indeling_2022-2023_Pagina_22.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!