Sponsors

Contributie

Contributie afspraken sv Marum met ingang van 1 juli 2021

De ingangsdatum van deze afspraken is 1-juli-2021. Hieronder een overzicht van de afspraken:

 • De contributie kan alleen worden betaald middels automatische incasso;
 • Er wordt 3 keer per jaar geïncasseerd;
  • Rond 25 september 2021
  • Rond 24 december 2021
  • Rond 25 maart 2022
 • De contributie wordt op basis van leeftijd in rekening gebracht (peildatum 31-12-2021);
 • De contributie wordt in 2021-2022 met 1,5% verhoogd (inflatiecorrectie);
 • De contributie bedragen zijn bepaald tijdens de ALV d.d. sept 2020 en luiden als volgt:

Leeftijd

Per jaar

Per termijn (3 keer)

Onder 7 jaar

€ 77,41

€ 25,80

Onder 9 jaar

€ 128,75

€ 42,91

Onder 11/13 jaar

€ 154,47

€ 51,49

Onder 15/17/19 jaar

€ 166,03

€ 55,34

Vanaf 19 jaar

€ 214,12

€ 71,37

G voetbal

€ 112,01

€ 37,33

Dames 30+

€ 112,01

€ 37,33

 

 • Voor kinderen die om financiële redenen mogelijk geen lid kunnen worden, bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zie https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen/
 • De vereniging betaalt de KNVB kosten voor vrijwilligers[1] die vanwege hun taak lid moeten zijn van sv Marum.
 • KNVB boetes, bijv. in de vorm van kaarten die tijdens de wedstrijd worden geïncasseerd, zijn voor rekening van de leden en worden geïnd op één van drie genoemde incasso data. Boetes verkregen na 25 maart worden uiterlijk 25 juni of zoveel eerder als mogelijk op de 25ste kalenderdag van april of mei geïncasseerd.
 • Voor opzeggingen tijdens het seizoen is men volgens de statuten de contributie van het lopende seizoen verschuldigd. Een seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij opzeggingen met een bijzondere reden (bijv. verhuizing, doktersadvies, e.d.) kan na akkoord van het Hoofdbestuur hier van worden afgeweken.
 • Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden gemeld bij de ledenadministratie (ledenadministratie@svmarum.nl) van de vereniging voor 1 juni van het lopend seizoen, nadat de verschuldigde contributie is betaald.
 • Tijdens het seizoen kunnen geen overschrijvingen naar andere vereniging plaats vinden. Overschrijvingen voor een volgend seizoen dienen voor 31 mei bij de KNVB ingediend zijn.
 • Een verzoek tot overschrijving na 31 mei wordt als dispensatieverzoek behandeld en wordt getoetst aan de door het bestuur van de KNVB vastgestelde dispensatiecriteria.
 • Bij een beperkt aantal leden wordt de contributie voldaan middels de betaling van een factuur. Deze leden ontvangen op 25 september 2020 één jaarfactuur (per email of wordt persoonlijk afgegeven) welke voor 25 december 2020 dient te worden betaald.
 • Er zijn 4 soorten lidmaatschap:
  • Actief spelend lid: reguliere contributie
  • Inactief spelend lid: € 25,- per seizoen, geldt vanaf 19 jaar, je speelt minder dan 4 wedstrijden per seizoen anders ben je alsnog reguliere contributie verschuldigd;
  • Vrijwilliger lid: € 0,- conform KNVB statuten
  • Erelid: € 0,-

 

[1] Verenigingen zijn verplicht zowel spelende als niet-spelende leden aan te melden bij de KNVB. Dat geldt ook voor een ieder die een functie vervult bij een voetbalactiviteit (trainer, leider, assistent-scheidsrechter, verzorger) of een bestuurlijke activiteit (bestuurslid, commissielid, coördinator, wedstrijdsecretaris).

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!