Cookie beleid sv Marum

De website van sv Marum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersbeleid

Inleiding

 • Veel vrijwilligers binnen SV Marum zetten zich met veel plezier, soms zelfs dagelijks, in voor onze vereniging. Door verschillende oorzaken neemt de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toe. Dit is niet langer vol te houden en kan op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van onze vereniging. Om dit te voorkomen heeft het bestuur besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken een voorwaarde is voor het lidmaatschap van onze vereniging. Met als doel, zoals een vereniging ook bedoelt is, samen zorg te dragen voor een optimale bezetting en uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging.

Met ingang van seizoen 2022 -2023 zal het beleid aangepast worden n.a.v. de ervaringen sinds de invoering van het Vrijwilligersbeleid in 2018 (zie uitgangspunten bijlage 1)

Wijziging per september 2022:

Inzet van team spelende leden wordt vraag gestuurd. Vrijwilligersinzet is voortaan team gebonden.

 • Leiders van betreffende teams spelen naast de Taakbeheerders een organiserende rol in dit proces.
 • Prioriteit van de inzet van de teams ligt bij werkzaamheden Clubhuis en wedstrijdleiding*.
 • Keuzelijst, ingevuld bij aanmelding, is niet meer leidend bij de vrijwilligersinzet.

Uitzondering kan gemaakt worden voor leden die op basis van hun specialistische expertise ingezet worden bij een andere commissie of organisatorische taken. Leiders roosteren deze leden niet in bij bovenstaande taken*. Taakbeheerders en leiders stemmen dit onderling af.

 • Leden die moeilijk inzetbaar zijn worden via bemiddeling van het bestuur naar commissies geleid.

Inzet per team:

 • Ouders van alle pupillen- en juniorenteams worden in teamverband minimaal 2x per jaar ingezet bij ontvangst gasten/ bardienst zaterdag of wedstrijddagen.
 • Pupillenteams JO-13,JO-15,JO/MO 17 en JO/MO19 worden jaarlijks ingezet bij een ‘sportparkdag’. Leiders kiezen i.o.m. de Facilitaire comm. een datum en activiteiten/ werkzaamheden uit een lijst opgesteld door Facilitaire Comm.
 • Leden spelend in JO/MO 17 en JO/MO 19 en senioren teams worden ingezet bij het fluiten van wedstrijden.
 • Alle seniorenteams waaronder 7x7 teams en VR35+ worden daarnaast ingezet voor bardiensten. 
 • Bijlage1: 

Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid:

 • Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder team spelend lid, t.w. ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden, junioren en senioren. Uitgezonderd (ouders van) kabouters en spelers van G teams. De leiders organiseren deze activiteit in samenspraak met de Taakbeheerders van de verschillende commissies.
 • Op donateurs, ereleden en overige leden is het vrijwilligersbeleid niet van toepassing.
 • Ieder in teamverband spelend lid, dan wel ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden jonger dan 19 jaar, vervult tenminste één vrijwilligersfunctie of één of meerdere vrijwilligerstaken.
 • Jeugdleden vanaf 13 jaar en juniorenteams gaan tevens in teamverband jaarlijks een vrijwilligerstaak vervullen.
 • Er geldt een vrijstelling binnen de inspanningsverplichting voor ieder 2e, 3e, 4e kind binnen het gezin jonger dan 15 jaar.

Welke bijdrage wordt verwacht van de vrijwilliger?

 • Sv Marum maakt onderscheid tussen het uitvoeren van functies en taken:
 • Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld scheidsrechter, commissielid, jeugdleider).
 • Vrijwilligerstaak: vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid een of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren, die incidenteel van aard zijn.
 • De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaken loopt van 1 juli tot 30 juni. Binnen deze periode dienen minimaal 2 dagdelen aan vrijwilligerstaken of een vrijwilligersfunctie worden uitgevoerd.
 • Voor de taken wordt door Taakbeheerders aan het begin van het seizoen een jaarrooster opgesteld in afstemming met de betreffende teams.

Spelregels

 • Het inroosteren van een functie of taak door de Taakbeheerder zal plaatsvinden in overleg met de leider van een team.
 • Als een vrijwilligerstaak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. De vrijwilliger dient zelf voor vervanging te zorgen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de functie of vrijwilligerstaak en is ook aanspreekpunt van de Taakbeheerder en/of bestuur.
 • Indien vrijwilligerstaken om wat voor reden dan ook uitvallen, beslist het bestuur wat dit betekent voor de invulling van de vrijwilligersverplichting.
 • Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan het bestuur kenbaar maken. Het bestuur beoordeelt of het betreffende lid voor het lopende seizoen vrij gesteld wordt van de uitvoering van de vrijwilligers taak.
 • Het bestuur, of betreffende Taakbeheerder, waaronder de te verrichtte taak valt,  zullen er op toezien of de functie of taak naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Taken die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd kunnen leiden tot het niet laten gelden van de vrijwilligerstaak;
 • Bij het niet op komen dagen voor de ingeroosterde taak zal door het bestuur een berisping “=gele kaart” aan de vrijwilliger worden opgelegd. Na een tweede gele kaart ”= “rood”, volgt een sanctiemaatregel.
 • De sanctiemaatregel als genoemd, wordt vastgesteld na een gesprek tussen het bestuur en betreffend lid, waarna het bestuur dit lid (tijdelijk) niet speelgerechtigd kan verklaren, dan wel het lidmaatschap van hem of haar kan beëindigen.
 • De Taakbeheerder zal toezien op een goede uitvoering van de taken conform de taakbeschrijving van de Taakbeheerder.
 • Leden die moeilijk inzetbaar zijn worden via bemiddeling van het bestuur naar commissie geleid.
 • Bij onduidelijkheden is het besluit van het hoofdbestuur bindend.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!